Ondersteuning bij psychische klachten

Psychische problemen zijn onder meer angsten, depressies, verslavingsproblemen, specifieke fobieën en dwanghandelingen. Vaak ligt een negatieve ervaring aan de basis. De symptomen houden meestal geen verband met het onderliggende psychische probleem, en zijn dus geen weergave van de ernst van de aandoening. Psychische problemen kunnen plots optreden (acute crisis), van voorbijgaande aard zijn of chronisch worden.
 
Hoewel sommige mensen met geestelijke gezondheidsproblemen met medicatie zijn gebaat, moet medicatie worden gezien als een deel van de oplossing en niet als de enige oplossing. Acupunctuur is zeker een progressieve ondersteuning.
Meer en meer patiënten kiezen voor acupunctuur als ondersteuning. Het kan zeker helpen.
 
Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat bij een acupunctuurbehandeling uw gehele energiehuishouding verbetert, kan u fitter, beter en gezonder voelen.
 
Hoewel sommige mensen met geestelijke gezondheidsproblemen met medicatie zijn gebaat, moet medicatie worden gezien als een deel van de oplossing en niet als de enige oplossing. Acupunctuur is zeker een progressieve ondersteuning.
 
Meer en meer patiënten kiezen voor acupunctuur als ondersteuning. Het kan zeker helpen.
Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat bij een acupunctuurbehandeling uw gehele energiehuishouding verbetert, kan u fitter, beter en gezonder voelen.

Depressie:
Iedereen voelt zich wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat vanzelf weer over. Je zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en je nergens meer zin in hebt, als je er bovendien veel last van hebt en het je dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie. Depressie is een aandoening die veel voorkomt. Het is niet iets om je voor te schamen of om je schuldig over te voelen.
Er zijn ook bijzondere vormen van depressie:

 
  • Winterdepressie, waarbij je in de herfst depressief wordt en in de lente weer helemaal opknapt. Als dit gedurende twee jaar zo is, spreekt men van een winterdepressie.
  • Postnatale depressie, waarbij een vrouw na een bevalling depressief wordt.
  • Dysthymie, depressieve klachten die ten minste twee jaar lang blijven bestaan.
Bij ouderen heeft een depressie vaker een ernstig beloop.

Ernstige depressie begint doorgaans na een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, werkloosheid, verlies). Bij meer dan de helft van de gevallen komt de depressie terug. Het risico op suïcide neemt toe met de mate van depressie. Suïcidegedachten en -pogingen komen vaak voor. Bij mannen is het risico op overlijden door suïcide groter dan bij vrouwen.

Belangrijke oude Chinese geneeskundige teksten bevestigen : “de emoties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte”.
 
De oorspronkelijke acupunctuur had veel meer aandacht voor de gevoelsmatige en spirituele achtergronden van gezondheid en ziekte, maar de wetenschappelijke ambitie van de moderne Chinese gezondheidszorg heeft geleid tot het "uitzuiveren" van deze aspecten uit de huidige acupunctuur.
 
Ervaring toont nochtans aan dat de acupunctuur een precies en doeltreffend middel is om stagnerende emoties te ventileren en zo de vrije circulatie van Qi, dus levensvreugde en gezondheid te herstellen.
 
Ons bewustzijn (Shen) is bepalend voor de gezondheid van ons lichaam. 
De gebruikelijke term voor “ziekte” in het chinees is Bing. Precies vertaald betekent Bing echter “aandoening van het Hart”, wat ontegensprekelijk wil zeggen dat het lichaam vooral ziek wordt door mentale, emotionele of spirituele oorzaken.
 

Deficiënties van onze natuurlijke bewustzijnsaspecten  leiden onvermijdelijk tot zwakke orgaanfuncties. Met acupunctuur kan dit opgespoord en hersteld worden, zodat men terug kan genieten van zijn volledig potentiaal.

Dit is de hoogste vorm van geneeskunde, “het voeden van de bestemming”, Bu Ming.

Hierbij is het belangrijk dat de acupuncturist onderscheid kan maken tussen “excessieve” emotionele toestanden (externe stress) en meer interne “deficiënties”, het verzwakken van bepaalde aspecten van de Shen, van onze diepe overtuigingen


Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
(Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )

 

Acupunctuur mag niet terugbetaald worden onder een andere nomenclatuur: Er is géén terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering mogelijk (bvb algemene geneeskunde, kinesitherapie,verpleegkunde, etc)

Een acupunctuur sessie mag door een verstrekker behorende tot één der categorieën zoals ze zijn vermeld in het KB 78 onder de artikelen 2, 21 bis, 21 quater niet geattesteerd en aangerekend worden als een verstrekking van/eigen aan die categorie.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K5 - 06/11//2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be )