Ondersteuning bij Polyneuropathie

Het woord 'poly' betekent veel, en neuropathie verwijst naar een ziekte van het zenuwweefsel. Polyneuropathie wil dus zeggen dat op meerdere plaatsen in het lichaam zenuwen zijn aangetast.

We onderscheiden vier grote groepen:

  • De toxische neuropathieën worden veroorzaakt door allerlei gifstoffen zoals alcohol, zware metalen (o.a. arseen, lood, kwik, thallium, goud), oplosmiddelen (o.a. hexaan, acrylamide, koolstofdisulfide, organofosfaten) en geneesmiddelen (o.a. antikankermiddelen, bepaalde antibiotica, medicatie voor hartritmestoornissen).

  • De metabole neuropathieën zijn het gevolg van stoornissen in de stofwisseling. De meest gekende oorzaak van een metabole neuropathie is diabetes, maar ook slecht functioneren van de nieren (nierfalen), bepaalde vitaminetekorten (vooral vitamine B12), verminderde schildklierwerking (hypothyroïdie) en sommige kankers kunnen de aandoening uitlokken.

  • De erfelijke neuropathie (ziekte van Charcot-Marie-Tooth) tast vooral de zenuwen van de enkelstreek aan.

  • De polyneuropathieën geassocieerd met immunologische aandoeningen (aandoeningen die het afweersysteem aantasten). De oorzaak is een infectie (bijvoorbeeld lyme borreliose, aids, lepra) of de aanmaak van afweerstoffen die het eigen zenuwweefsel aantasten (zoals bij het syndroom van Guillain-Barré en systeemziekten).

Bij 10 tot 35% wordt, zelfs na uitgebreid onderzoek, geen oorzaak gevonden.

 

De klachten treden vooral op ter hoogte van armen en benen. Zenuwen regelen enerzijds het gevoel (sensibele zenuwen) en zorgen anderzijds voor kracht en beweeglijkheid van de spieren (motorische zenuwen). Aangezien polyneuropathie een stoornis is waarbij hetzij alleen de gevoelszenuwen (sensorische zenuwen), hetzij alleen de bewegingszenuwen (motorische zenuwen), hetzij beide soorten zenuwen aangetast zijn, kunnen de klachten zowel motorisch als sensorisch van aard zijn. Men kan dus last hebben van gevoelsstoornissen (sensorische klachten): doof gevoel, tintelingen, veranderd gevoel, overgevoeligheid, prikkelingen en zelfs pijn. De pijn kan variëren van schietende, stekende tot zeurende pijn. Zaken die kunnen wijzen op een aantasting van motorische zenuwen zijn krampen, dunner wordende spieren (atrofie) en spierzwakte. Dit uit zich door krachtsvermindering en kan zelfs leiden tot verlamming (paralyse). Bij mensen met een polyneuropathie die beide soorten zenuwweefsel aantast, valt in het begin voornamelijk het wegvallen van de fijne motoriek op. Je hebt dan moeite om iets klein van de grond te rapen of om een draad in de naald te krijgen. Na verloop van tijd vallen ook de grotere spieren uit. Een gekend voorbeeld is de dropvoet, waarbij de voet niet meer afrolt, maar met een klapje op de grond neerkomt. Bij verminderde kracht in de handen slaag je er bijvoorbeeld niet meer in een fles te openen.

 

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren.

 

Belangrijke opmerking: de therapeuten hieronder hebben de opleiding gevolgd bij Dr Suzanne Robidoux