Ondersteuning bij Burn-out

Burn-out kenmerkt zich door zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten die gepaard gaan met een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk. Het is geen ziekte, maar een syndroom. Dat wil zeggen dat burn-out zich uit door klachten op verschillende vlakken. Het is een langzaam en sluipend proces.
Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Voor een groot deel wordt het veroorzaakt door persoonlijke factoren, aanleg en psychologische kenmerken. Burn-out is tevens een sociaal probleem, als gevolg van een hoge werkdruk, de organisatie van het werk en hiërarchische structuren.
Burn-out is niet hetzelfde als stress op het werk. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Dit hoeft niet per se negatief te zijn. Burn-out daarentegen ontstaat wanneer aanpassing alleen niet volstaat, en de stresstoestand lange tijd aanhoudt. Depressie en burn-out overlappen elkaar gedeeltelijk, en burn-out kan een uitlokkende factor zijn in de ontwikkeling van depressie.

 

Burn-out gaat gepaard met intense, overweldigende vermoeidheid, een cynische houding ten opzichte van het werk en een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk. Naast psychische klachten zoals concentratie- en geheugenproblemen, heeft de persoon met burn-out lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, spierpijn en slaapstoornissen. Er kunnen ook problemen optreden op sociaal en relationeel gebied, zoals verhoogde prikkelbaarheid, neiging om drukte te ontvluchten en het gevoel minder goed te recupereren.

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren.

 

Belangrijke opmerking: de therapeuten hieronder hebben de opleiding gevolgd bij Dr Suzanne Robidoux