Pediatrie

De pediatrie is één van de oudste specialiteiten binnen de Chinese gezondheidszorg. Twee werken uit de late Han dynastie bevatten hoofdstukken die specifiek gewijd zijn aan kindergeneeskunde, vooral Zhang Zhong- jing's "Essentials of the Golden Cabinet" en Wang Shu- he's "Pulse Classic".
 
Kinderen worden in de Chinese gezondheidszorg niet bekeken als miniatuur volwassenen, hun anatomie en fysiologie zijn wezenlijk anders dan die van de volwassene. Dit brengt mee dat jonge kinderen gevoelig zijn voor bepaalde ziekteoorzaken en mechanismen.
Dit betekent dat ze gemakkelijker ziek worden dan volwassenen. Als kinderen ziek worden, evolueren hun klachten sneller door de verschillende niveaus, zoals we die kennen in TCG, dan bij volwassenen.  
 
Acupunctuur bij baby’s en kinderen heeft een sterker effect levert dan bij volwassenen.
 
Acupunctuur kan helpen bij:
  • buikpijn
  • braken
  • diarree
  • constipatie
  • bedwateren
  • night crying
  • ...

 

Aanvullend op de acupunctuurstechnieken bestaat er nog een Tuina-techniek of Chinese massage, specifiek voor kinderen. Heel frequent kan de behandeling ook nog gecombineerd worden met: moxa, dieet of Shonishin.
 

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
(Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )