Psycho emotionele

Belangrijke oude Chinese geneeskundige teksten bevestigen : “de emoties zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte”.
 
De oorspronkelijke acupunctuur had veel meer aandacht voor de gevoelsmatige en spirituele achtergronden van gezondheid en ziekte, maar de wetenschappelijke ambitie van de moderne Chinese gezondheidszorg heeft geleid tot het "uitzuiveren" van deze aspecten uit de huidige acupunctuur.
 
Ervaring toont nochtans aan dat de acupunctuur een precies en doeltreffend middel is om stagnerende emoties te ventileren en zo de vrije circulatie van Qi, dus levensvreugde en gezondheid te herstellen.
 
Ons bewustzijn (Shen) is bepalend voor de gezondheid van ons lichaam. 
De gebruikelijke term voor “ziekte” in het chinees is Bing. Precies vertaald betekent Bing echter “aandoening van het Hart”, wat ontegensprekelijk wil zeggen dat het lichaam vooral ziek wordt door mentale, emotionele of spirituele oorzaken.
 

Deficiënties van onze natuurlijke bewustzijnsaspecten  leiden onvermijdelijk tot zwakke orgaanfuncties. Met acupunctuur kan dit opgespoord en hersteld worden, zodat men terug kan genieten van zijn volledig potentiaal.

Dit is de hoogste vorm van geneeskunde, “het voeden van de bestemming”, Bu Ming.

Hierbij is het belangrijk dat de acupuncturist onderscheid kan maken tussen “excessieve” emotionele toestanden (externe stress) en meer interne “deficiënties”, het verzwakken van bepaalde aspecten van de Shen, van onze diepe overtuigingen

 

 

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
(Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )

 

Acupunctuur mag niet terugbetaald worden onder een andere nomenclatuur: Er is géén terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering mogelijk (bvb algemene geneeskunde, kinesitherapie,verpleegkunde, etc)

Een acupunctuur sessie mag door een verstrekker behorende tot één der categorieën zoals ze zijn vermeld in het KB 78 onder de artikelen 2, 21 bis, 21 quater niet geattesteerd en aangerekend worden als een verstrekking van/eigen aan die categorie.

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K5 - 06/11//2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be )