Laser acupunctuur

In de geschiedenis van de acupunctuur is er steeds evolutie geweest in de acupunctuurnaald.  Van stukken geslepen bot van dieren en stenen die werden aangescherpt naar de metalen naald .  Deze waren in het begin vrij lang en dik met alle soorten wat vorm betreft tot prismanaalden en zwaardachtige naalden om te laten bloeden (één van de technieken die men in TCM of Traditional Chinese Medicine, gebruikt).  Vandaag de dag zijn deze naalden fijner geworden en zijn ze allen steriel verpakt voor éénmalig gebruik wat comfort en hygiëne biedt.
De laatste decennia is er echter een nieuwe evolutie.  De kennis of wetenschap dat organismen licht kunnen absorberen en uitstralen om te kunnen functioneren heeft er toe geleid dat men licht ( met name laserlicht) is gaan gebruiken om te kijken of dit hetzelfde effect had als een acupunctuurnaald.  Verschillend wetenschappelijk onderzoek heeft dan ook geleid tot de ontwikkeling van de laserneedle of lasernaald.  Hierbij gebruikt men dus laserlicht vanuit meerdere goed hanteerbare dioden (kleine lasermodules) die op dezelfde plaatsen op het lichaam geplaatst kunnen worden als waar men anders de naald zou prikken.  De specifieke eigenschappen van laserlicht is dat het gebundeld of geconcentreerd en geordend licht  is (de lichtgolven lopen allen gelijk) wat ervoor zorgt dat de communicatie tussen cellen in ons lichaam verhoogt, wat dan weer leidt tot bevordering van herstel. Ook is er weinig of geen gevaar mee gemoeid daar er gebruik wordt gemaakt van een laag vermogen. Het zijn de lasers van hoog vermogen, die onder andere gebruikt worden in de chirurgie die weefselschade geven. Weefsels kunnen niet worden gekwetst.  Integendeel wordt herstel van weefsel bevorderd.  Alleen de ogen van patiënt en therapeut dienen te worden beschermd om geen risico te lopen dat men te lang rechtstreeks contact krijgt tussen de ogen en het licht. Hiermee kunnen we aan de kennis van de theorieën uit traditionele Chinese geneeswijzen nog meer comfort bieden.  De huid dient niet meer doorboord te worden en bloedingen, huidirritaties of pijnsensatie kan worden vermeden.  Ook naaldenvrees wordt op deze wijze van de baan geveegd wat de drempel tot acupunctuur voor vele mensen en zeker kinderen verlaagt .  Het gebruik van licht in verschillende therapievormen zal nog veel evolutie kennen.

Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren

(Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
(Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )